In memoriam Jan Weterings

Jan Weterings, † 14 april 2020

Na je werkzame waterschapstijd vijftien jaar actief om belangen van natuur, water en landschap te behartigen. Met je overtuiging en zo nodig planologisch.

Vanuit de IVN BROM groep in de werkgroep Leefomgeving van Natuurplein de Baronie.

een vast ankerpunt
een man van karakter
vasthoudend
krachtig
overtuigend met
een afgewogen oordeel
koersvast
een kameraad

kortom een kanjer !

Jan,
we blijven aan je denken

Natuurplein de Baronie

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X