Groene ideeën voor gemeenteraadsprogramma’s

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn punten, ‘groene ideeën’, voor de programma’s toegestuurd aan de politieke partijen.
De programmapunten zijn gegroepeerd rond vijf stellingen:

  1. In een leefbare stad en een leefbaar dorp is ruimte voor natuur.
  2. In een leefbare stad en een leefbaar dorp is aandacht voor biodiversiteit.
    De gemeenten in de regio willen de achteruitgang van het aantal dier- en plantensoorten, de biodiversiteit, uiterlijk in 2022 omgebogen hebben in een vooruitgang.
  3. In een leefbare regio wordt de natuur structureel ontwikkeld.
  4. In een leefbare stad en een leefbaar dorp is veel aandacht voor de verbetering van het milieu.
  5. In een leefbare stad en een leefbaar dorp is bestuurlijke aandacht voor samenwerking en deelname van organisaties en burgers in de plannen voor natuur en milieu.

De hele lijst met meer dan vijftig punten vindt u hier:
Groene programmapunten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X