Algemene vergadering 2020

De algemene ledenvergadering is op maandag 7 september 2020.

Aanvang: 19.30 uur tot uiterlijk 21.30
Plaats: Gemeenschapshuis De Wegwijzer Steendorpstraat 2, 4826 EP Breda

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Vaststellen ALV Verslag 13-06-2019

4. Jaarverslag 2019

5. Jaarrekening 2019 en decharge bestuur.

6. Begroting 2020

7. Nieuw bestuur
Samenstelling en functieverdeling
a. Aftredende bestuursleden: Aad van Diemen, Jan Woolderink, Bert van de Haar
b. Voorgestelde bestuursleden:
Aad van Diemen, Bert van de Haar, Jan Woolderink is aftredend, maar blijft voorlopig even aan tot zijn opvolging is geregeld.
c. Verdeling functies binnen het bestuur.

8. Plannen voor 2020 – discussie
– Communicatie: Website/PR/blad/publicatie gemeenschappelijke agenda
– Structuur voor overleg en beginspraak
– Samenstelling en functioneren werkgroepen (wg Leefomgeving en wg Natuurontwikkeling)
– Gemeenschappelijke activiteit

9. Rondvraag.

Bijlagen:
– ALV verslag 13-06-2019
– Jaarverslag secretaris 2019
– Jaarverslag (beg)inspraak BREDA
– Jaarrekening 2019
– Begroting 2020

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X