Stikstof en Natuur

Brief aan minister van de Wal van 5 oktober 2022
Betreft stikstofneerslag in het Ulvenhoutse Bos

 

Websites met informatie

Stikstofdepositie (Bron: RIVM)
RIVM:
  • Wat is stikstof en stikstof meten en berekenen
    rivm.nl/stikstof
    (Figuur: bron RIVM)
Planbureau voor de leefomgeving
Herkomst van stikstof (Bron: Naturio)
Naturio:
Provincie Noord-Brabant:
Brabantse Milieufederatie (BMF):
    • Het Brabants Actieplan Stikstof.
      In het plan staan concrete maatregelen om de stikstofproblemen in Noord-Brabant direct aan te pakken.
België:

 

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X