Stikstof en Natuur

Ulvenhoutse Bos

Brief aan minister van de Wal van 5 oktober 2022
Betreft stikstofneerslag in het Ulvenhoutse Bos

Natuurdoelanalyse

Door middel van de Natuurdoelanalyse Ulvenhoutse Bos wil de provincie Noord-Brabant antwoord krijgen op de vragen over de situatie van alle voor dit gebied aangewezen habitats en soorten en over welke maatregelen nodig zijn.
Natuurdoelanalyse Ulvenhoutse Bos, 27 februari 2023

Websites met informatie

Stikstofdepositie (Bron: RIVM)
RIVM:
  • Wat is stikstof en stikstof meten en berekenen
    rivm.nl/stikstof
    (Figuur: bron RIVM)
Planbureau voor de leefomgeving
Herkomst van stikstof (Bron: Naturio)
Naturio:
Provincie Noord-Brabant:
Brabantse Milieufederatie (BMF):
    • Het Brabants Actieplan Stikstof.
      In het plan staan concrete maatregelen om de stikstofproblemen in Noord-Brabant direct aan te pakken.
België:

 

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X