De Baronie

Voor de aanduiding van de regio is gekozen voor de naam ‘De Baronie’ omdat van oudsher onder de Baronie de ruime regio rond Breda wordt bedoeld: het stroomgebied van Mark en Aa of Weerijs en de stad Breda, maar ook ten oosten, stroomgebied Donge, en ten westen daarvan, zoals Etten-Leur.
Zie: nl.wikipedia.org/wiki/Baronie_van_Breda

De historische grenzen waren wat diffuus en ook wisselend en dat is voor deze naam goed van toepassing. Uit de gegevens over de rechterlijke indeling blijkt de uitgestrektheid van De Baronie: Breda, Oosterhout, Dongen, Gilze en Rijen, Alphen en Chaam, Baarle-Nassau, Ginneken en Bavel, Terheijden, Princenhage, Etten, Leur, Rijsbergen, Zundert, Wernhout, Roosendaal en Nispen.

Een tweede reden om de naam De Baronie te gebruiken is het bestaan van ‘Landstad De Baronie’.
Dat is een streeknetwerk waarin overheden, ondernemers, onderwijs en overige maatschappelijke organisaties in de regio zich hebben gebundeld. Zie de website: www.landstaddebaronie.nl.
Deelnemers zijn o.a. de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Rucphen en Zundert.
Doelstelling van Landstad De Baronie is de samenwerking in de regio te versterken.
Landstad De Baronie is ook initiatiefnemer van de Natuurpoorten, voor het ontsluiten van waardevolle natuurgebieden of bijzondere cultuurhistorische plekken in De Baronie.

De keuze voor de naam Baronie gaat dan ook uit van een gebiedsindeling met poreuze grenzen.

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X