Groene kaden

Stadswandeling Groen Kades Breda!

In deze stadswandeling loop je langs de belangrijke punten van het project GreenQuays in Breda.
Je ontdekt hoe de natuur, duurzaamheid en het water in de geschiedenis van Breda steeds een rol speelden. En hoe deze geschiedenis weer tot leven is gekomen in het project en van Breda een Stad in een Park maakt.
In de toekomst zul je, als je in de stad bent en over de kaden loopt, midden in de natuur zijn.

Door de kademuren van de Mark te vergroenen wil GreenQuays de natuur terugbrengen in de stad. Natuurplein de Baronie is een van de partners

Breda wil in 2030 de eerste Europese stad in het park zijn. De natuur wordt hét uitgangspunt voor Breda. Ook de kades van de Nieuwe Mark zijn geschikt voor bomen, planten, insecten en vogels. Straks zul je, als je over de rivier de Mark vaart of op de kades loopt, ook daar de natuur kunnen beleven.

Project 2020-2024

Welke omstandigheden nodig zijn om tussen de stenen, in de groeven van de kades en onder water een rijk planten- en dierenleven te creëren, dat gaan acht organisaties de komende drie jaar met elkaar uitzoeken en testen. Natuurplein de Baronie is een van de acht partners in het project Green Quays.

Informatie vind je ook in deze flyer: Groene kades langs de nieuwe Mark

Wat gaat er gebeuren?

De acht partners gaan de komende drie jaar met elkaar een methode ontwikkelen en testen die specifiek is gericht op de ontwikkeling van een ecosysteem. Ze willen weten welke kruidachtige planten, varens, mossen en zelfs bomen tegen, in en op de kademuren kunnen groeien.
In de kademuur worden plekken gecreëerd die als broedplek voor vogels en insecten dienen en een aantal holtes dienen als groeiplek voor verschillende soorten bomen en struiken. Onder water worden schuil- en broedplekken gecreëerd voor vissen.
GreenQuays begint met een proefopstelling aan de Markendaalseweg ter hoogte van de Karnemelkstraat. Die kunnen alle inwoners straks zien en volgen. Met de resultaten van de proef kunnen de kademuren van de Nieuwe Mark dan over een lengte van achthonderd meter worden vergroend, is het plan.

De rol van Natuurplein

De natuurverenigingen binnen Natuurplein de Baronie hebben uitgebreide kennis van en ervaring met de meest uiteenlopende planten en dieren in de stad. Binnen verschillende werkgroepen is ook veel ervaring met het inventariseren en monitoren van de planten en dieren.
De onderlinge verenigingen werken inmiddels onder de vlag van Natuurplein de Baronie al een aantal jaren nauw samen met de Gemeente Breda en zodoende werd Natuurplein de Baronie al in de ontwerpfase van het GreenQuays project gevraagd mee te denken.
De volgende stap, om de komende drie jaar ook mee te werken als een van de partners in het Europese project, was als koepel van lokale natuurverenigingen in Breda en omgeving, hoewel spannend, ook eentje die Natuurplein de Baronie graag op zich neemt.

Wat gaat Natuurplein doen in het project?

Leden van de verschillende verenigingen in Natuurplein de Baronie gaan hun expertise inzetten om de optimale omstandigheden in de kademuren te creëren voor de ontwikkeling van de gewenste soorten. De biotoopvereisten voor deze soorten geeft Natuurplein aan de ontwerpers van kademuren en omgeving mee. Denk bijvoorbeeld aan de structuur van de kademuur, de gaten, uitsteeksels en holtes in de muren, en ook de kwalificaties van de steensoorten en de metselspecie die nodig zijn voor de gewenste natuurontwikkeling.
Een groep vrijwilligers die Natuurplein de Baronie gaat trainen, gaat monitoren hoe de natuur zich ontwikkelt in de proefopstelling en de aan te leggen kade en omgeving.

Uitgaan van de natuur

Interessant is dat de rivier de Mark ten zuiden en ten noorden van Breda allebei een eigen natuurfunctie hebben. Straks zullen die met de aanleg van de Nieuwe Mark met elkaar worden verbonden.
Voor Natuurplein de Baronie rijzen dan vragen als, hoe kun je met de natuur als uitgangspunt het nieuwe stuk zoveel mogelijk versterken? Hoe kunnen de mensen ook in dit deel van de stad meer met de natuur in aanraking komen? En hoe kan de natuur daar de stad verkoelen en de luchtkwaliteit verbeteren, zodat ook de meerwaarde van natuur voor de stadsbewoners direct merkbaar wordt?
Omdat het project zo dicht mogelijk bij de inwoners en omwonenden wil komen, zullen er allerlei bijeenkomsten, workshops en events zijn waar we de stad en de liefhebbers van de natuur bij elkaar kunnen komen.
Natuurplein de Baronie heeft daarom samen met de Gemeente en Stichting BLASt ook een sterke communicatierol in het project GreenQuays gekregen.

Hoe kun je meedoen?

We vinden het belangrijk om een natuurlijke omgeving te maken waar jij je prettig in voelt. Daarom zullen we een aantal bijeenkomsten organiseren waarin we jullie uitnodigen mee te praten en denken. Ook nodigen we je uit om actief mee te doen in het project. Later in het jaar volgt een uitnodiging om je op te geven om de planten en dieren en andere kenmerken die voor de natuurontwikkeling van belang zijn, met het team te monitoren. Houd deze website, de Bredase Facebookgroepen en de lokale kranten in de gaten.

Wie zijn de acht partners

• Gemeente Breda
• Natuurplein de Baronie
• BLASt
• Delft University of Technology
• Wageningen University and Research
• Waterschap Brabantse Delta
• Van den Berk Nurseries
• RAVON

GreenQuays is een UIA project , (Urban Innovations Actions) dat door de Europese Unie wordt gefinancierd.

 

 

Hier kun je het project bij de Europese Unie vinden: https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/breda-0

Een animatie van de nieuwe mark vind je hier:
Animatie Nieuwe Mark

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X