Groene programmapunten gemeenteraden

Aan de politieke partijen van de gemeenten in de Baronie e.o. zijn punten voor hun verkiezingenprogramma’s toegestuurd met betrekking tot natuur en milieu, ‘groene ideeën’ die de leefomgeving in de gemeenten verbeteren.

De programmapunten zijn door onze leden aangedragen en zijn gegroepeerd rond vijf stellingen:

 1. Natuur in plaats van bestrating
  In een leefbare stad en een leefbaar dorp is ruimte voor natuur.
 2. Natuur in stad en dorp – bermen, sloten, biodiversiteit
  In een leefbare stad en een leefbaar dorp is aandacht voor biodiversiteit.
  De gemeenten in de regio willen de achteruitgang van het aantal dier- en plantensoorten, de biodiversiteit, uiterlijk in 2022 omgebogen hebben in een vooruitgang.
 3. Ontwikkeling van natuur
  In een leefbare regio wordt de natuur structureel ontwikkeld.
 4. Leefgebied – lucht, water, lawaai, energiegebruik, mobiliteit
  In een leefbare stad en een leefbaar dorp is veel aandacht voor de verbetering van het milieu.
 5. Bestuurlijk – participatie
  In een leefbare stad en een leefbaar dorp is bestuurlijke aandacht voor samenwerking en deelname van organisaties en burgers in de plannen voor natuur en milieu.

De hele lijst met meer dan vijftig punten vindt u hier:
Groene programmapunten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X