Wandelen langs de Groene Kades

De Mark gaat weer stromen door Breda!
In het project GreenQuays onderzochten 8 organisaties welke omstandigheden er nodig zijn om tussen de stenen, in het water en op de kades een rijk plant- en dierenleven te creëren. In de toekomst zul je, als je in de stad bent en over de kaden loopt, midden in de natuur zijn.

In deze stadswandeling loop je langs de belangrijke punten van het project.
Je ontdekt hoe de natuur, duurzaamheid en het water in de geschiedenis van Breda steeds een rol speelden. En hoe deze geschiedenis weer tot leven is gekomen
in het project en van Breda een Stad in een Park maakt.

Natuurmanifest

Natuurplein de Baronie heeft een natuurmanifest opgesteld. Het manifest is een leidraad om de natuur als basis te nemen voor alle ontwikkelingen in de Baroniegemeenten.
Ons vertrekpunt is dat robuuste ecosystemen noodzakelijk zijn voor voldoende en gevarieerd voedsel, voor schone lucht, schoon water en een goede bodem, voor onze gezondheid, ons welzijn en ook voor een goede leefomgeving voor de dier- en plantensoorten.

Een groene omgeving zorgt ervoor dat het een prettige plek is om te wonen en voor bedrijven om zich te vestigen. Wie in een groene woonomgeving leeft, voelt zich vaker gezonder en is minder vaak ziek. Een groene omgeving draagt bij aan de welvaart van je gemeente. Elke euro besteed aan natuur verdient zich dubbel terug.

We pleiten er dan ook voor om de natuur als basis te nemen voor alle ontwikkelingen in stad, dorp en omgeving. We willen de biodiversiteit versterken. We willen schade aan de natuur voorkomen in plaats van achteraf herstellen of compenseren.

In het natuurmanifest zetten we uiteen hoe dat op een praktische manier vorm kan worden gegeven.

Tuinsafari

In de zomer van 2020 zijn zeven tuinsafari-publicaties  verschenen in het huis-aan-huis-blad BredaVandaag. Om de gedachte van meer natuur in de tuin en omgeving onder de aandacht te brengen. ‘Deze zomer gaat Breda op Tuinsafari’. Deze gedachte is natuurlijk voor alle bebouwde omgevingen in de Baronie heel wenselijk.
De publicaties zijn ook hier te zien onder het tabblad ‘Tuinsafari’.

Actie fruitbomen

Actie fruitbomen

Markkant Breda bevordert de aanplant van bloeiende bomen overal waar dit maar mogelijk is. Denk daarbij aan tuinen, binnenplaatsen of verloren stukjes grond. Doel is versterking biodiversiteit. Zij geven bonnen uit waarmee een boom kan worden opgehaald bij een kweker van ecologische fruitbomen. Bedrijven en organisaties kunnen de bonnen aanschaffen en deze als relatiegeschenk aanbieden.

Meer: markkantbreda.nl/winkel/

Avatar

Breda binnenste buiten

Foto: G. Lanting

Breda Binnenste Buiten is een project om de natuur in en rondom de stad beter in beeld te brengen. Onderzocht wordt welke planten en dieren er zoal voorkomen. Ook willen we de inwoners meer voor de natuur in hun direct leefomgeving interesseren.

Elk jaar staat één gebied centraal. In een tijdsbestek van 5 tot 7 jaar komen de belangrijkste delen van de gemeente aan de orde . Bij de keuze van de gebieden wordt uitgegaan van de stroomgebieden van beken en beekjes die uiteindelijk binnen de stadsgrenzen, in de Mark uitmonden. Voorbeelden zijn de Molenleij, Bavelse Leij, Turfvaart, Weerijs, poldersloten Vuchtpolder, Kesterenloop.

In 2016 is gestart met de Molenleij. Verschillende groepenzijn aan de slag gegaan met inventarisaties van planten, vogels, zoogdieren, amfibieën/vissen, vlinders/insecten, paddenstoelen. Er zijn natuurwandelingen en een informatieavond georganiseerd.

In 2017 is de Bavelse Leij aan de beurt.

Op de website Bredabibu.nl staan de waarnemingen vermeld en worden de bijzondere vondsten toegelicht. Ook zijn daar foto’s over de gebieden en de natuur te vinden.

Lees meer: www.bredabibu.nl

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X