Nieuws van de stadsecologen Breda

Al vele jaren heeft Breda een aantal zeer deskundige ecologen in dienst die ervoor moeten zorgen dat de groene ambities van de gemeente in daden worden omgezet. Dat lukt redelijk en is een pluim op de hoed van deze ambtenaren. Met een minimale bezetting toch dit resultaat bereiken is een prestatie die gezien mag worden.  Graag meer politieke steun voor die gepleegde inzet, met minimale middelen realiseren van de gemeentelijke doelen die moeten bijdragen aan herstel van de biodiversiteit.

In december jl. werden vrijwilligers, die de natuur monitoren in en om de stad, door onze stadsecologen getrakteerd op een excursie met koffie en koek langs de Gilzewouwerbeek ter hoogte van Bavel. Hier is een volgende stapteen in de EVZ- Boomkikker (zie hieronder bij ‘Successen Ecologie, punt 5) het afgelopen jaar aangelegd. Behalve een uitvoerige uitleg over het uitgevoerde plan kregen we op papier een kort overzicht van de successen van 2022 en van de plannen voor 2023.  Graag willen we alle natuurliefhebbers deelgenoot maken van al dat moois. De ecologen komen er door tijdgebrek niet aan toe om hun successen en plannen aan een breder publiek te tonen. Hieronder volgt een toelichting op de ons verstrekte overzichten.

Het lijkt allemaal wat eenvoudiger dan het is, want aan de uitvoering van veel van de genoemde projecten gaat een langdurig traject vooraf van vergunningaanvragen, diverse onderzoeken (archeologie, explosieven, kabels, etc.) en een MER-toets.

De plannen die in 2022 gerealiseerd zijn zijn te vinden op de pagina ‘Successen Ecologie Breda 2022‘.
De beoogde realisatie in 2023 staan op de pagina ‘Plannen ecologie Breda 2023‘.

Klik op de links hieronder.

Erik van der Hoeven

Successen Ecologie Breda 2022
Plannen ecologie Breda 2023

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X