Wie zijn we

Natuurplein de Baronie is een samenwerking tussen natuur- en milieuverenigingen in de regio de Baronie van Breda, in de vorm van een federatie, een vereniging van verenigingen.

De gemeenschappelijke doelen zijn:
– Opkomen voor het unieke landschap
– Verbinden van mensen: onderling, met de natuur en met de leefomgeving
– Beginspraak met overheden realiseren
– Bewoners betrekken
– Opkomen voor biodiversiteit, milieuverbetering en duurzaamheid
– Een verbinding leggen tussen educatie, studie, inventarisatie en bescherming
Kortom:
Het unieke landschap en de natuurwaarden in de regio (de Baronie) borgen en de natuurliefhebbers in deze regio verbinden.

Elke vereniging in de Baronie van Breda en aangrenzende gemeenten kan lid worden indien ze het doel en de statuten van de federatie onderschrijft en wil meewerken aan de activiteiten.
We zijn dus een vereniging waarbij natuurverenigingen zich kunnen aansluiten. Alle deelnemende verenigingen binnen de federatie behouden eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, inclusief gebruikmaking van ledenrechten op besluitvorming.

De oprichtingsnotitie is hier te vinden: Vereniging van natuurverenigingen in de Baronie

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X