Regionale energiestrategie – RES

Natuurplein de Baronie heeft begin mei een reactie geformuleerd op de concept-Regionale-Energie-Strategie West- Brabant (RES West-Brabant) ten behoeve van de behandeling in de gemeenteraden van West-Brabant.
Deze reactie is naar alle gemeenteraden in de Baronie van Breda gestuurd.
Onze reactie is hier te vinden: Reactie Natuurplein de Baronie op de concept-Regionale-Energiestrategie (concept-RES-West-Brabant).

De betreffende stukken aangaande de concept-RES zijn:
Concept-RES-West-Brabant 15042020
Achtergrondrapport Concept-RES-West-Brabant inclusief bijlagen
Reactiebrief Consultatieronde contourennotitie-RES-West-Brabant

Meer informatie over de Regionale Energiestrategie is te vinden op de website.

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X