Natuur in de Baronie

Lezingenprogramma Biodiversiteit

Het centrale thema van deze lezingen is ‘biodiversiteit’. De invloed van het klimaat op biodiversiteit, de onderlinge samenhang van de organismen en de relatie met diverse soorten komen aan de orde.
Het programma bestaat uit acht lezingen en worden georganiseerd door de verenigingen van Natuurplein de Baronie.
Hier staan de data en beschrijvingen van deze lezingen.

Nieuws van stadsecologen Breda

Een kort overzicht van de successen van 2022 en van de plannen voor 2023.  Graag willen we alle natuurliefhebbers deelgenoot maken van al dat moois. De ecologen komen er door tijdgebrek niet aan toe om hun successen en plannen aan een breder publiek te tonen.
Hier zijn de verstrekte overzichten te vinden. (EvdH)

Groene kaden

Door de kademuren van de Mark te vergroenen wil GreenQuays de natuur terugbrengen in de stad.
Natuurplein de Baronie is een van de partners.
Zie hier voor meer informatie.

Tuinsafari

Informatie over de natuur in de tuin, de wijk en de stad in 7 geïllustreerde artikelen.
Klik hier of in het menu hierboven

Planten in de tuin en plantsoen

Vrijwel alle bloemdragende planten worden door honingbijen, solitaire bijen en hommels bezocht, behalve de grassen en de schijngrassen.
In tuinen en parken staat daarom al snel een aantal geschikte planten. Maar elke plantensoort is slechts voor een beperkt aantal soorten bijen interessant.

Zie hier voor meer informatie voor grotere biodiversiteit <volgt nog>.

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X