Natuur- en milieubescherming

Het behouden en bevorderen van de natuur en leefomgeving is de kern van de doelstelling van Natuurplein. Naast het leveren van een bijdrage aan plannen op het gebied van ruimtelijke ordening en natuurontwikkeling van overheden en particuliere terreinbeheerders betreft het ook natuureducatie, natuurstudie en communicatie naar leden en bewoners.

De natuureducatie en natuurstudie wordt veelal door de werkgroepen van de aangesloten verenigingen gedaan. Zie werkgroepen.

De gemeenschappelijke Werkgroep leefomgeving zet zich in voor natuurbescherming, – behoud en – ontwikkeling in de Baronie van Breda en directe omgeving.
De voorzitter a.i. is: Joost Barendrecht. Emailadres: joost.barendrecht@natuurpleindebaronie.nl

Een tweede werkgroep op het gebied van natuurontwikkeling is in oprichting. Dat zal in het voorjaar van 2018 zijn beslag krijgen.

De vroegtijdige inspraak in gemeentelijke plannen wordt gecoördineerd door Joost Barendrecht.
Zie de webpagina beginspraak .

 

 

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X