Stikstof en Natuur

Ulvenhoutse Bos

Brief aan minister van de Wal van 5 oktober 2022
Betreft stikstofneerslag in het Ulvenhoutse Bos

Natuurdoelanalyse

Door middel van de Natuurdoelanalyse Ulvenhoutse Bos wil de provincie Noord-Brabant antwoord krijgen op de vragen over de situatie van alle voor dit gebied aangewezen habitats en soorten en over welke maatregelen nodig zijn.
Natuurdoelanalyse Ulvenhoutse Bos, 27 februari 2023

Invloed van hondenpoep

Honden lijken een niet te verwaarlozen, substantiële en onderschatte bron van voedingsstoffen in natuurgebieden. “Dan heb je het dagelijks over 8 gram stikstof per hond, per dag.”
Voor het Ulvenhoutse Bos komt dat neer op een ordegrootte van 500 mol/ha/jr.
Zie de berekening.

Websites met informatie

Stikstofdepositie (Bron: RIVM)
RIVM:
  • Wat is stikstof en stikstof meten en berekenen
    rivm.nl/stikstof
    (Figuur: bron RIVM)
Planbureau voor de leefomgeving
Herkomst van stikstof (Bron: Naturio)
Naturio:
Provincie Noord-Brabant:
Brabantse Milieufederatie (BMF):
    • Het Brabants Actieplan Stikstof.
      In het plan staan concrete maatregelen om de stikstofproblemen in Noord-Brabant direct aan te pakken.
België:

 

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X