Lezingen 2023/2024 – toelichting

Vrijdag 3 november 2023 (20:00 uur): Biodiversiteit en klimaat
Lezing Dick Klees
Plaats: Bellevue, Dorpsstraat 27, Chaam

 

Dinsdag 23 januari 2024 (20:00 uur): Exoten
Lezing Johan van Valkenburg

 In het nieuws horen we steeds vaker het woord exoot. En dan gaat het niet over een exotische vakantiebestemming maar over een “exoot “ die voor problemen zorgt in Nederland. Amerikaanse rivierkreeften en tijgermuggen maar ook planten die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen, zorgen voor overlast en inperking van de bestaande biodiversiteit.
Gelukkig, of voor sommigen “helaas”, is niet alles zo zwart-wit en kunnen we er zelf ook iets aan doen. Wetgeving kan daarbij een hulpmiddel zijn, maar bewustwording is nog veel belangrijker. De spreker zal proberen de diverse aspecten toe te lichten waar het planten betreft.

Johan van Valkenburg is verbonden aan NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Plaats: De Wegwijzer Steendorpstraat 2, Breda

 

Donderdag 1 februari 2024 (20:00 uur): Stadsplanten
Lezing Erik van de Hoeven

Sinds het einde van de vorige eeuw staan stadsplanten meer en meer in de belangstelling. Niet zo gek als je bedenkt dat er in de stad gemiddeld meer verschillende soorten voorkomen dan in het buitengebied. In deze lezing wordt uitgelegd hoe dat komt en hoe al die planten in de stad terecht zijn gekomen. Voor alle duidelijkheid: onder stadsplanten verstaan we wilde planten die in de openbare ruimte groeien en daar niet door de mens zijn aangeplant.

De spreker is medeauteur van o.a. Stadsplanten van Breda en stadsplantenbreda.nl en werkt mee aan het weblog Stadsplanten.nl .

Toegang gratis. Plaats: IVN-gebouw, Lange Brugstraat 61, Etten-Leur

 

Woensdag 7 februari 2023 (20:00 uur): Vogels wijzen de weg  / Kiekendieven in een veranderende wereld
Lezing Ben Koks en Elvira Werkman

De Groninger akkers zagen in de jaren ’90 de grauwe kiekendief terugkeren als Nederlandse broedvogel, en in 2017 broedde bij Westerwijtwerd voor het eerst een paartje steppekiekendief.
Voor Elvira Werkman en Ben Koks het startsein om gegevens over deze mysterieuze roofvogel te verzamelen en er een boek over te schrijven.

Tijdens hun duo-lezing zullen Elvira en Ben ingaan op de bredere context: hoe vogels ons de weg wijzen tot het vergaren van kennis om tot een betere balans tussen natuur en voedselproductie te komen.

Over de sprekers

Ben Koks is een internationaal gerespecteerd kiekendiefonderzoeker, akkervogelbeschermer, oprichter van de voormalige Werkgroep Grauwe Kiekendief en van  Harrier Conservation International. Van zijn hand verschenen het essay ‘Vogels wijzen ons de weg’ ( 2021) en ‘Dwaalgast in het graan’ (2022).
Schrijver en freelance journalist  schrijft voor alle leeftijden over natuur, cultuurhistorie, kunst en mensenlevens. Ze publiceerde titels als ‘Vogels en de liefde’, ‘De man op de dijk’, het kinderboek ‘Walvissen in de wind’ en ‘Dwaalgast in het graan’.

Diverse boeken zijn op deze avond gesigneerd verkrijgbaar.
Plaats: De Wegwijzer Steendorpstraat 2, Breda
Toegang is gratis.

 

Dinsdag 20 februari 2024 (20:00 uur) Bestuivende insecten als motor van de biodiversiteit.
Lezing Aat Rieveld

Biodiversiteit, een veel gebruikte term, gaat over het voortbestaan van het leven op onze planeet. Biodiversiteit gaat over leefgebieden, bijvoorbeeld onze tuin of het plantsoen in onze wijk. Het gaat over de hoeveelheid soorten planten, dieren, schimmels en bacteriën in dat leefgebied. En het gaat over de variatie tussen de soorten planten en dieren.
Met de biodiversiteit in Nederland is het slecht gesteld. Daarom is actie van ons allemaal noodzakelijk.
We versmallen het brede onderwerp tot een overzichtelijk geheel. De biodiversiteit en de rol van bestuivende insecten daarin.
Als we weten dat insecten leven van stuifmeel en nectar, van bloemen dus, dan weten we ook waar we aan moeten werken om de biodiversiteit in stand te houden en te verbeteren.
Aat Rietveld is ambassadeur biodiversiteit van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. en actief voorlichter over dit thema.
Vanuit een theoretische inleiding geeft hij ook praktische tips voor iedereen die mee wil werken aan een leefbare omgeving.

Plaats: De Vlieren, Monseigneur Nolensplein 1, Breda
Toegang is gratis.

 

Woensdag 20 maart 2024 (20:00 uur): Biodiversiteit in samenhang
Lezing Marc Siepman

In deze lezing vertelt Marc Siepman over de prachtige samenwerkingen tussen planten, bomen, schimmels, bacteriën, walvissen, insecten, mollen, en nog veel meer organismen. En hoe wij mensen ook een cruciale rol spelen in dit web van onderlinge afhankelijkheid.

Samen zorgen alle organismen ervoor dat de Aarde in evenwicht blijft. Wat zijn de processen die ervoor zorgen dat er altijd genoeg schoon water en zuurstof is? Wat maakt ecosystemen gezond? Welke mechanismen voorkomen plagen en ziektes? De antwoorden liggen in samenwerking, op allerlei niveaus.

Marc Siepman geeft lezingen, workshops en cursussen en schrijft artikelen en blogs. Hij zet zich in voor een planeet waarop we ons weer onderling afhankelijk voelen. Waarop alles en iedereen in vrijheid toegang heeft tot gezonde voeding, schoon water, schone lucht en beschutting.
Hij pleit voor een andere manier van denken.
Lees daar meer over op zijn website en blog: marcsiepman.nl

Plaats: De Wegwijzer Steendorpstraat 2, Breda

 

Donderdag 11 april 2024 (20:00 uur): Insecten en biodiversiteit
Lezing Wim Klein

Wanneer mensen aan insecten denken, denken ze meestal aan vervelende kriebelbeestjes of aan steekgrage plaaggeesten, zoals muggen, mieren, wespen, luizen en bedwantsen. Toch vormen die samen slechts een minieme fractie van het hele insectenrijk.
Insecten vormen wereldwijd het grootste deel van de biodiversiteit, zowel in aantal soorten als in totale hoeveelheid. Ze zijn de opruimers van de natuur, zijn zelf voedsel voor veel andere dieren, bestuiven allerlei gewassen en vervullen nog vele andere functies in het ecosysteem. Zouden ze met al die activiteiten stoppen, dan zou de aarde binnen korte tijd onbewoonbaar worden.

In deze lezing legt Wim Klein het belang van insecten uit voor het hele ecosysteem op deze aarde; waarom sommige soortgroepen achteruitgaan en andere niet, en wat daar de effecten van zijn.

Wim Klein is een entomoloog, gespecialiseerd in wespen, en verbonden aan Naturalis en Natuurmuseum Brabant.

PS: Wim Klein vraagt de mensen één insect – levend, dood of gefotografeerd mee te nemen naar de lezing
Toegang gratis. Plaats: Cultureel Centrum De Boodschap (zaal Huiskamer), Nassaulaan 62-64, Rijen

 

Dinsdag 23 april 2024 (20:00 uur): De gevolgen van klimaatopwarming en waterbeheer op de natuur.
Lezing Peter Voorn

Via ons waterbeheer, beregening en grondwaterwinning veroorzaakt de mens veel stress op de natuurgebieden. Denk aan droogvallende beken en vennen en opwarmende water. En onze natuur had ook al flink last van stikstof . . .
Er is veel te verbeteren, maar dan moet de politiek de realiteit onder ogen zien en snel aan de bak en stoppen met alle groene beleid van tafel te vegen.

Peter Voorn beschrijft deze omgevingsinvloeden op onze natuurgebieden en wat eraan te verbeteren is. Hij eindigt met een toelichting op de poster van Natuurmonumenten voor de Gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied in Brabant: ‘Zo mooi kan Brabant zijn!

Peter Voorn is werkzaam bij Natuurmonumenten als adviseur ecologie bij de beheereenheden Kempen, Midden-Brabant, Zeeland/Volkerak

Plaats: De Wegwijzer Steendorpstraat 2, Breda
Toegang gratis

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X