Natuurmanifest

Natuurplein de Baronie heeft een natuurmanifest opgesteld. Het manifest is een leidraad om de natuur als basis te nemen voor alle ontwikkelingen in de Baroniegemeenten.
Ons vertrekpunt is dat robuuste ecosystemen noodzakelijk zijn voor voldoende en gevarieerd voedsel, voor schone lucht, schoon water en een goede bodem, voor onze gezondheid, ons welzijn en ook voor een goede leefomgeving voor de dier- en plantensoorten.

Een groene omgeving zorgt ervoor dat het een prettige plek is om te wonen en voor bedrijven om zich te vestigen. Wie in een groene woonomgeving leeft, voelt zich vaker gezonder en is minder vaak ziek. Een groene omgeving draagt bij aan de welvaart van je gemeente. Elke euro besteed aan natuur verdient zich dubbel terug.

We pleiten er dan ook voor om de natuur als basis te nemen voor alle ontwikkelingen in stad, dorp en omgeving. We willen de biodiversiteit versterken. We willen schade aan de natuur voorkomen in plaats van achteraf herstellen of compenseren.

In het natuurmanifest zetten we uiteen hoe dat op een praktische manier vorm kan worden gegeven.

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X