Natuurmanifest

Natuurplein de Baronie heeft een natuurmanifest opgesteld. Het manifest is een leidraad om de natuur als basis te nemen voor alle ontwikkelingen in de Baroniegemeenten.
Ons vertrekpunt is dat robuuste ecosystemen noodzakelijk zijn voor voldoende en gevarieerd voedsel, voor schone lucht, schoon water en een goede bodem, voor onze gezondheid, ons welzijn en ook voor een goede leefomgeving voor de dier- en plantensoorten.

Een groene omgeving zorgt ervoor dat het een prettige plek is om te wonen en voor bedrijven om zich te vestigen. Wie in een groene woonomgeving leeft, voelt zich vaker gezonder en is minder vaak ziek. Een groene omgeving draagt bij aan de welvaart van je gemeente. Elke euro besteed aan natuur verdient zich dubbel terug.

We pleiten er dan ook voor om de natuur als basis te nemen voor alle ontwikkelingen in stad, dorp en omgeving. We willen de biodiversiteit versterken. We willen schade aan de natuur voorkomen in plaats van achteraf herstellen of compenseren.

In het natuurmanifest zetten we uiteen hoe dat op een praktische manier vorm kan worden gegeven.

Tuinsafari

In de zomer van 2020 zijn zeven tuinsafari-publicaties  verschenen in het huis-aan-huis-blad BredaVandaag. Om de gedachte van meer natuur in de tuin en omgeving onder de aandacht te brengen. ‘Deze zomer gaat Breda op Tuinsafari’. Deze gedachte is natuurlijk voor alle bebouwde omgevingen in de Baronie heel wenselijk.
De publicaties zijn ook hier te zien onder het tabblad ‘Tuinsafari’.

Actie fruitbomen

Actie fruitbomen

Markkant Breda bevordert de aanplant van bloeiende bomen overal waar dit maar mogelijk is. Denk daarbij aan tuinen, binnenplaatsen of verloren stukjes grond. Doel is versterking biodiversiteit. Zij geven bonnen uit waarmee een boom kan worden opgehaald bij een kweker van ecologische fruitbomen. Bedrijven en organisaties kunnen de bonnen aanschaffen en deze als relatiegeschenk aanbieden.

Meer: markkantbreda.nl/winkel/

Avatar

Breda binnenste buiten

Foto: G. Lanting

Breda Binnenste Buiten is een project om de natuur in en rondom de stad beter in beeld te brengen. Onderzocht wordt welke planten en dieren er zoal voorkomen. Ook willen we de inwoners meer voor de natuur in hun direct leefomgeving interesseren.

Elk jaar staat één gebied centraal. In een tijdsbestek van 5 tot 7 jaar komen de belangrijkste delen van de gemeente aan de orde . Bij de keuze van de gebieden wordt uitgegaan van de stroomgebieden van beken en beekjes die uiteindelijk binnen de stadsgrenzen, in de Mark uitmonden. Voorbeelden zijn de Molenleij, Bavelse Leij, Turfvaart, Weerijs, poldersloten Vuchtpolder, Kesterenloop.

In 2016 is gestart met de Molenleij. Verschillende groepenzijn aan de slag gegaan met inventarisaties van planten, vogels, zoogdieren, amfibieën/vissen, vlinders/insecten, paddenstoelen. Er zijn natuurwandelingen en een informatieavond georganiseerd.

In 2017 is de Bavelse Leij aan de beurt.

Op de website Bredabibu.nl staan de waarnemingen vermeld en worden de bijzondere vondsten toegelicht. Ook zijn daar foto’s over de gebieden en de natuur te vinden.

Lees meer: www.bredabibu.nl

Stadsplanten

De stadsplanten van Breda zijn beschreven in het boek ‘Stadsplanten van Breda’ en op de website www.stadsplantenbreda.nl

Sinds december 2017 is er een nieuwe landelijke website stadsplanten.nl .
Op die website verschijnt elke week een beschrijving van een stadsplant uit een andere stad van een auteur uit die stad.
Op dit moment bestaat dit collectief van auteurs uit 12 personen, waarvan twee uit Breda.
Op deze manier worden de waarnemingsactiviteiten van de stadsplantenwerkgroep van Breda voortgezet.
De website over de Stadsplanten van Breda blijft nog wel een aantal jaren in de lucht om degenen die het boek ‘Stadsplanten van Breda’ hebben gekocht van dienst te zijn.
Via de QR-codes in het boek of rechtstreeks op de site is immers meer informatie te halen over een plant.

Lees meer: www.stadsplantenbreda.nl  en  www.stadsplanten.nl

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X