Beginspraak

Beginspraak is het in een vroeg stadium participeren in gemeentelijke plannen. Het doel is:
– een betere en vroegere inbreng ten aanzien van natuur en milieu in gemeentelijke plannen,
– een verdere vergroening van de plannen,
– een efficiënter doorlopen van de procedures.

Joost Barendrecht heeft de coördinatie van deze beginspraak namens de natuurverenigingen.
De gemeente Breda heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Email: joost.barendrecht@natuurpleindebaronie.nl

Onze website gebruikt cookies voor de service aan onze bezoekers.

X